karimheshamphotography.jpg
Name *
Name

Karim Hesham Photography

Brand of LEXPOSURE DWC LLC

Level 1, HQ Building, Dubai World Central, 

PO Box: 390667

Dubai, United Arab Emirates

Mobile (+971) 050 23 558 23

Email: karim@karimhesham.com